اولین بازار زنده کاشی و سرامیک و لوازم بهداشتی در جهان. Tileswale Playstore آن را در Google Play دریافت کنید    Tileswale App Store آن را در اپ استور دریافت کنید

توالت توالت هند تاثیر فرهنگ غربی حتی توالت را ترک نکرده است. اکثریت خانه های هند این روزها دارای گنجه های غربی هستند. یکی از شیوه هایی که تحت تاثیر غرب بوده است، استفاده از یک کمد غربی است که دارای تعدادی از معایب است. اگر چه توالت های غربی به نظر می رسد راحت تر از توالت های هند، یافته های جدید و مطالعات جدید وجود دارد که نشان می دهد که چرا توالت های هند برتر هستند. توالت توالت هند نیازی به مقدمه ای ندارد، زیرا به راحتی یکی از محبوب ترین در بازار هند است، حتی پس از افزایش گنجه های غربی و توالت. بازار توالت توالت هند، هرچند به نظر می رسد تحت تاثیر استفاده از گنجه های غربی نیز اقدامات خود را برای بهبود بهبود می بخشد. پیشرفت تکنولوژیکی و سایر پیشنهادات افزوده شده و در واقع یک تغییر بازی برای آنها بوده است و آنها توانسته اند طرح های خود را تغییر دهند تا آنها را برای زمان های مدرن مناسب تر کند. این تابه ها با استفاده از سرامیک و تکنولوژی بهترین در کلاس توسعه یافته است که آنها را با راه حل های کابینت غربی می سازد. و لبه عملی و علمی نیز باعث شده است که آنها محبوبیت خود را به عنوان یکی از افزودنی های مورد نظر در حمام های مدرن حفظ کنند.
لیست رایگان